THÔNG TIN LIÊN HỆ : Hải Sản GIó Biển

  • Địa chỉ cửa hàng:Hệ Thống Cửa Hàng
  • Địa chỉ công ty :                            Số 95, Đường 2 , Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn Hà Nội
  • Điện thoại:                 0868 695 333
  • Email:   haisangiobien@gmail.com
  • Website:https://haisangiobien.com/