Cua Hoàng Đế Alaska

Liên hệ

Cua hoàng đế Alaska được mệnh danh là một trong những loài hải sản có giá trị cao nhất trong thế giới đại dương mà con người chúng ta có thể khai thác được.

Danh mục: