Combo Sashimi 2C

Liên hệ

Với nguyên liệu nhập mới mỗi ngày, luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Sashimi 2C sẽ là lựa chọn vô cùng thích hợp cho từ 1-2 người sử dụng.

Danh mục: