Bào ngư Hàn Quốc

Liên hệ

Bào ngư (hay ốc khổng) là một trong những loài thân mềm có giá trị nhất hiện nay.

Danh mục: