Chính sách giao nhận hàng của Gió Biển

Freeship cho đơn hàng từ 500.000đ ( Áp dụng khung giờ hành chính 8h – 17h và quận nội thành ). Chính sách giao hàng chi tiết bạn vui lòng xem thêm thông tin bên dưới.
1.Thời gian giao hàng

 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.
 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng

2. Chính sách giao hàng:

 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.
 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng.
 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.
 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng.
 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.
 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng.
 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.
 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng.
 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.
 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng.
 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.
 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng.
 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.
 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng.
 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.
 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng.
 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.
 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng.
 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.
 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng.

3. Giao hàng ở các tỉnh

 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.
 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng.

 

 • Thông thường Gió Biển sẽ giao hàng cho bạn

  chỉ trong 2 giờ kể từ khi xác nhận thành công đơn hàng.

 • Thời gian xử lý đơn hàng từ 8h – 19h30 từ T2 – Chủ Nhật. Ngoài thời gian đó khách hàng có thể đặt hàng qua website, inbox fanpage Gió Biển hoặc hotline 0123456789 để đặt hàng.